Meny Stäng
Headerbild från foto av Thomas Bresson, CC Attribution 3.0

Insektsträdgård

En bra insektsträdgård är en plats där många olika sorters insekter kan trivas.

Förutom att välja blommande växter som gynnar insekter är det viktigt att skapa skyddade miljöer. Hela trädgården måste inte vara en vildvuxen plats, men en kortklippt och vidöppen gräsmatta är tyvärr inget uppskattat insektshem.

Insektsträdgård: Vildvuxen trädgård
Foto av Sten Porse. Bildlicens: CC Attribution-Share Alike 3.0. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Flygande insekter behöver skydd från vinden, häckar och träd ger dom möjlighet att trivas. Hörn där ogräs och ris kan få växa bidrar med viktiga värdväxter och en varierad miljö. En komposthög är en gynnsam plats för skalbaggslarver och andra nedbrytare. Död ved och grenar är också bra insektsmiljöer.

I en varierad miljö kan dom flesta insekter hitta bra boplatser, men man kan också hjälpa till genom att sätta upp insektshotell eller bygga humleholkar.

Torra somrar uppskattar insekter möjlighet att dricka vatten. Har man plats för en hel damm skapar man en fuktig miljö där vattenlevande insekter och gynnsamma växter kan trivas.

Insektsträdgård: Trädgårdsdamm
Foto av Tomwsulcer. Bildlicens: Public domain. Bildkälla: Wikimedia Commons.

När pollinerare, nedbrytare och andra växtätande insekter trivs i trädgården kommer också rov- och parasitinsekter. Getingar, steklar, skalbaggar och flugor som lever på andra insekter är viktiga för att hela ekosystemet ska fungera.

Viktigast av allt: Använd inte bekämpningsmedel i onödan! Jordbrukets effektiva bekämpningsmedel mot ogräs och skadeinsekter är stor del av att skapa den kollaps som hotar insektslivet globalt, och i en insektsträdgård som ska kunna bli en motvikt har dom ingen plats.

Bildkälla fri bas från Pixabay