Meny Stäng
Headerbild från foto av Thomas Bresson, CC Attribution 3.0

Bildkällor / image sources

Bildkällor och licenser

Där inget annat anges är fotona på sidan tagna från Wikimedia Commons. Alla bilder är släppta under öppna licenser som tillåter vidareanvändning och ändringar av bilderna.

Fotografens namn, en länk till bildkällan samt den licens som gäller för varje enskild bild anges i bildtexten som finns vid varje bild där den används på sidan.

Tänk på att för eventuell vidareanvändning av en bild behöver du följa villkoren i den ursprungliga licensen.

Image sources and licenses

If nothing else has been specified the photos on this page have been taken from Wikimedia Commons. They have all been released under open licenses that allow usage and editing of the images.

The name of the photographer, the image source link and the license that applies to each image can be found in the description attached to each image where it is used on the site.

Remember that if you decide to use any image yourself, you need to follow the specifics in the license of the original image.